Directiva Omnibus aduce de astăzi noi drepturi pentru consumatori

Astăzi a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 mai 2022, prin care a fost transpusă în legislația Românească Directivei (UE) 2019/2161. Scopul Directivei (UE) 2019/2161, cunoscută și sub numele de „Directiva Omnibus” este de a moderniza cadrul legal aplicabil protecției consumatorilor pentru a-l face adecvat la economia digitală.

„Directiva Omnibus” aduce mai multe schimbări în ceea ce privește drepturile consumatorilor, alături de câteva obligații noi ale comercianților și pentru piețele online.

Directiva Omnibus modifică alte patru directive cheie care constituie  Cadrul UE pentru Protecția Consumatorilor ”:

  • Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale B2C;
  • Directiva 2011/83/UE privind Drepturile Consumatorului;
  • Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii;
  • Directiva 98/6/CE privind protecția consumatorilor în indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor.

Directiva a intrat în vigoare la 7 ianuarie 2020, iar statele membre au avut timp până la 28 noiembrie 2021 pentru a-și transpune dispozițiile în legislația națională. După acest termen de transpunere în legislația locală de implementare a Directivei, prevederile sale devin aplicabilă începând cu azi, 28 mai 2022.

Principalele domenii de aplicare ale directivei sunt alinierea aplicării normelor contractuale pentru consumatorii în întreaga UE, creșterea transparenței pe piața online, aplicarea sancțiunilor într-o manieră consecventă, precum și îmbunătățirea drepturilor consumatorilor.

Modificările pe care le aduce actul normativ transpus  prin OUG nr. 58/2022  vizează trei zone principale: clauzele abuzive în contractele încheiate de consumatori (Legea nr. 193/2000), practicile comerciale incorecte (Legea nr. 363/2007) și drepturile consumatorilor în mediul online (OUG nr. 34/2014).

Conform OUG nr. 58/2022 , dacă o anumită practică afectează consumatorii din mai multe state membre ale UE, sancțiunile aplicabile vor fi cuprinse între 0,1% și 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului în cauză, realizată în anul financiar anterior sancționării, pe teritoriul României.

In plus, OUG nr. 58/2022 introduce conceptul de cazier comercial. Acesta este o fișă de evidență în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor înscrie faptele și sancțiunile aplicate operatorilor economici. Informațiile cuprinse în cazierul comercial vor fi avute în vedere de către ANPC în momentul stabilirii sancțiunilor aplicate pentru încălcarea prevederilor legale.

Prin derogare de la normele cuprinse în Codul civil care guvernează prescripția, acțiunea de constatare a existenței clauzelor abuzive devine imprescriptibilă mai prevede  OUG nr. 58/2022.  Un alt element de noutate este acela că instanțele de judecată au obligația să examineze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale și să nu o aplice dacă se dovedește că este abuzivă, cu excepția situației în care consumatorul se opune și solicită aplicarea clauzei.

Tot din data de 28 mai 2022, se majorează pragul minim al amenzii contravenționale aplicabile în cazul încălcării interdicției de a stipula clauze abuzive în contractele cu consumatorii, de la 200 de lei la 20.000 de lei, iar pragul maxim, de la 1.000 de lei la 100.000 de lei.

Pragul minim al amenzii contravenționale aplicabile în cazul constatării unor practici comerciale incorecte este majorat de la 2.000 de lei la 10.000 de lei.

În cazul legii privind practicile comerciale incorecte, sunt introduse obligații de transparență sporită față de consumatori în legătură cu afișarea de recenzii, note, comentarii sau clasamente de orice fel din partea altor consumatori care au utilizat produsele sau serviciile comercializate.

Conform Directivei Omnibus, pentru a asigura o transparență adecvată față de consumatori, magazinele/platformele online trebuie să precizeze dacă terțul care vinde produsele pe acestea este sau nu comerciant, pe baza unei declarații a terțului respectiv făcută celui care pune la dispoziție platforma/site-u , fără alte cerințe specifice de verificare. Dacă terțul este un comerciant profesionist, atunci se vor aplica regulile de protecție a consumatorilor; in caz contrar, daca terțul este o persoana fizica, cumpărătorul nu va beneficia de legislația generala de protecție a consumatorilor. Aceasta este o altă completare bună adusă de directivă. Consumatorii care cumpără produse de pe piețele online vor fi mai bine informați despre vânzători și vor ști exact dacă aceștia vor fi protejați ca consumatori sau nu, precum și cum este alocată responsabilitatea pentru acele produse ( adică , între piața online și vânzător). 

Prin transpunerea în legislația internă, statele membre au putut veni, de asemenea, cu cerințe suplimentare cu privire la aceste aspecte.

În plus, Directiva Omnibus se concentrează și pe recenziile consumatorilor. Practic, Directiva face un pas mai departe prin introducerea unei noi practici comerciale neloiale, de ex, inducerea în eroare a consumatorilor prin implicarea că recenziile au fost transmise de consumatori care au folosit sau au achiziționat efectiv acele produse atunci când nu au fost luate măsuri rezonabile sau proporționale pentru a se asigura că provin de la acești consumatori. Astfel, prin OUG nr. 58/2022sunt introduse obligații de transparență sporită față de consumatori în legătură cu afișarea de recenzii, note, comentarii sau clasamente de orice fel din partea altor consumatori care au utilizat produsele sau serviciile comercializate.

De asemenea, ordonanța impune informarea consumatorului cu privire la parametrii care stau la baza afișării cu prioritate a unor produse sau servicii în istoricul de căutare, respectiv de ce anumite produse sau servicii sunt plasate cu prioritate în rezultatul căutării.


Tipărire   Email